Produktionsformer

DAVA Foods arbejder med fire produktionsformer: Økologisk ægproduktion, frilandsproduktion, skrabeægsproduktion og burægsproduktion. Nedenfor kan du læse specifikationerne om den enkelte produktion, og hvordan hønerne bor. 
Billede af produktionsformerne

Tegningen viser forskellene på produktionsformerne. 

Økologiske æg
Økologiske høner skal have adgang til både indendørs areal med reder, siddepind (min. 18 cm til hver) og naturligt lys i stalden samt en udendørs hønsegård. I staldene må der maks. være 6 høner pr. m2 nytteareal, og gulvet skal være dækket med strå, høvlspåner, sand eller tørv. Hønerne skal fodres med økologisk foder og må ikke næbtrimmes.


Frilandsæg
De fritgående høner har adgang til både stald med reder og siddepind (min. 15 cm til hver) samt til hønsegård med vegetativt bunddække. I staldene må der maks. være 9 høner pr. m2 nytteareal, og gulvet skal være dækket med strå, høvlspåner, sand eller tørv. Der er ikke et krav om naturligt lys i stalden – blot at der er ’tilstrækkeligt’ lys. De fritgående høner fodres med konventionelt foder og må ikke næbtrimmes. 


Skrabeæg
Skrabehøner lever indendørs i stalde med reder og siddepind (min. 15 cm til hver). Der er ikke et krav om naturligt lys – blot at der er ’tilstrækkeligt’ lys. I staldene må der maks. være 9 høner pr. m2 nettoareal, og gulvet skal være dækket med strå, høvlspåner, sand eller tørv. Hønerne fodres med konventionelt foder og må ikke næbtrimmes. 


Æg fra stimulusberigede bure
Burhøner lever indendørs i berigede bure med siddepind (min. 15 cm til hver), reder og adgang til støvbad. Hønerne skal hver have 750 cm2 burareal, og der må maks. være 10 høner pr. bur. Hønerne fodres med konventionelt foder. Burhøner må ikke næbtrimmes.