Sikkerhed, kontrol og kvalitet

Det er vores ansvar, at råvarer og produktionsprocesser resulterer i ensartet og høj kvalitet, således forbrugerne aldrig kan tvivle på vores produkters kvalitet og sikkerhed.

Høj kvalitet gennem hele værdikæden

Vi stiller store krav til vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere baseret på en åben og ærlig dialog. Vi har høje forventninger til vores medarbejdere, og vi giver dem løbende mulighed for uddannelse og kompetenceudvikling.

Med udgangspunkt i kundernes krav og vore egne visioner tilpasses og udvikles vores kvalitetssystem løbende.

DAVA Foods er IFS-certificeret og ISO 14001-certificeret. Du finder vores certifikater i bunden.
 

Sikre æg

Fødevaresikkerhed er vores første prioritet - ved alle vores produkter. 
 
Sikre skalæg - vores fornemmeste opgave
Danmark har en af verdens strengeste salmonellapolitikker. Derfor er vi ved DAVA Foods meget stolte over, at danske æg er blandt verdens sikreste æg, og vi arbejder dagligt på, at det forbliver sådan.
 
Danmark er et af de mest salmonellaregulerende lande indenfor EU. I EU er det lovkrav, at der testes for salmonella hver 15. uge, hvor det i Danmark er hver anden uge. Hos DAVA Foods tester vi ugentligt for salmonella.
 
Danske æg er nærmest fri for salmonellabakterien. Det betyder, at Danmark har opnået særstatus i EU, da salmonellaudbrudene er så få, og vi er underlagt en af verdens strengeste salmonellakontroller. Danmark har haft særstatus som salmonellafri siden juli 2012. 
 
Nultolerance for salmonella-politik
  • Salmonella-vaccination er ikke tilladt
  • Der testes ugentligt for salmonella 
  • Der testes for alle typer af salmonella (2.100 forskellige typer)
  • Test i rugerier med hvert hold kyllinger
  • Test i foderproduktionen
Dioxin
Hønen kan blive udsat for miljøpåvirkninger, der gør, at ægget kan være sundhedsskadeligt for mennesker. Påvirkningerne er svære at kontrollere, specielt fordi hønerne i to af produktionsformerne går ude i det fri. DAVA Foods har derfor valgt at gennemføre egne kontroller vedrørende dioxin. To gange om året bliver skalæg samt flydende råvarer til produkter indsendt til analyse.
 
Dette er sammen med de øvrige kontroller i værdikæden med til at sikre fødevaresikkerheden.
Billede + tekst om sporbarhed

SPORBARHED

Som en ekstra sikkerhed, har hvert eneste æg en påtrykt kode, som fortæller, hvor ægget er produceret.

Det første tal fortæller hvilken type produktion, det er. Hernæst er en landekode, som fortæller, hvad oprindelseslandet er. Som det sidste er der kode, som er producentens CHR-nummer, således man altid kan se hvilken landmand, at ægget kommer fra.

 
Eksempel: 0DK12345
 
0 = økologiske æg
1 = frilandsæg
2 = skrabeæg
3 = buræg
 
DK/FI/SE = oprindelsesland 
 
12345 = landmandens CHR-nummer 
 
Vil du vide, hvor dit æg kommer fra? Find din landmand.


Nedklassificering af æg
I perioder kan det være nødvendigt at nedklassificere æg for at udnytte æggene optimalt og dermed undgå madspild samt sikre fuld levering til vores kunder.

Nedklassificering betyder, at der kan findes økologiske æg i en bakke med frilandsæg eller skrabeæg eller frilandsæg i en bakke med skrabeæg.

JORD TIL BORD

En af hjørnestenene i DAVA Foods’ forretningsgrundlag er vores 'Jord til Bord'-koncept. Vi kontrollerer og kvalitetssikrer selv alle led i værdikæden.

Foder af en høj kvalitet og sikkerhed er essentielt for en effektiv produktion og høj fødevaresikkerhed.

Læs mere om vores Jord til bord-koncept.

Certifikater