Derfor er der stadigvæk frilandsæg i din butik

Natten mellem den 6. og 7. februar havde fjerkræ i Danmark været lukket inde i 12 uger pga. fugleinfluenza. Dette betyder, at æg fra frilandshold skal mærkes som skrabeæg – med mindre frilandsæggene er enten: 1. Lagt inden den 7. februar 2017 eller 2. Lagt af unge høner under 33 uger.

Lovgrundlaget:

I handelsnormerne for frilandsæg står der bl.a.:

a) Om dagen skal hønerne til stadighed have adgang til et udendørs areal. Dette krav forhindrer dog ikke en producent i at begrænse adgangen til det fri for en begrænset periode i morgentimerne i overensstemmelse med sædvanlig god landbrugspraksis, herunder god husdyrbrugspraksis.

I tilfælde af andre restriktioner, herunder veterinærrestriktioner, der vedtages i henhold til EF-retten for at beskytte folke og dyresundheden, og som bevirker, at hønernes adgang til udearealer begrænses, kan æggene fortsat forhandles som »frilandsæg« i den periode, restriktionerne gælder, men under ingen omstændigheder i mere end 12 uger.

Bemærk dog, at alderen på hønerne kan betyde, at de fortsat lægger frilandsæg!

Definitionen ”æglæggende høner” betyder, at hønen har opnået en alder, hvor de lægger æg.

De 12 uger tæller dermed fra det tidspunkt, hvor hønnikerne bliver til æglæggende høner. Det betyder, at den periode, hvor de ikke er æglæggende høner, ikke tæller med i de 12 uger hvor der har været staldpligt i Danmark.

Dette betyder:

  • At hvis hønerne er under 33 uger gamle så kan deres æg fortsat sælges som frilandsæg
  • At hvis hønerne er over 32 uger gamle, så producerer de skrabeæg, indtil den dag de igen kan lukkes ud.