DAVA Foods erhverver sig aktiemajoritet i finsk ægpakkeri

DAVA Foods har købt aktiemajoritet i den finske virksomhed, Närpes Äggpackeri Ab. Ægpakkeriet ligger i byen Närpes i Ostrobothnia-området i den østlige del af Finland.

DAVA Foods har købt aktiemajoritet i den finske virksomhed, Närpes Äggpackeri Ab. Ægpakkeriet ligger i byen Närpes i Ostrobothnia-området i den østlige del af Finland.

DAVA Foods har i mange år ejet en minoritetsaktie i Närpes Äggpackeri, og DAVA Foods’ finske selskab, DAVA Foods Finland Oy, har i årevis samarbejdet tæt med Närpes Äggpackeri. På nuværende tidspunkt består 75% af Närpes Äggpackeris producerede mængde af DAVA Foods-produkter.

Grundet det tætte samarbejde var parterne enige om, at det er et godt tidspunkt for DAVA Foods til at erhverve sig majoritetsaktien på.

”Hos DAVA Foods mener vi, at vi har en god mulighed for at udvikle produktionen og pakningen af vores æg i Finland. Vores formål med erhvervelse af aktiemajoriteten i Närpes Äggpackeri var at sikre og fortsætte det gode samarbejde. Eftersom DAVA Foods repræsenterer størstedelen af Närpes Äggpackeris volume, ser vi det som en strategisk investeringsbeslutning for at sikre synergien mellem virksomhederne”, siger Ivan Noes, administrerende direktør i DAVA Foods.  

Närpes Äggpackeris CEO, Johnny Grandell, fortsætter som før i virksomheden og siger:  ”Det glæder mig, at DAVA Foods i endnu højere grad involverer sig i at udvikle forretningen i Finland og særligt i Närpes”

For yderligere information, kontakt:

Ivan Noes
Adm. direktør
DAVA Foods
Mobil: +45 2333 4833