Barkholt

Æg fra familiegården Barkholt
Alle Barkholt æg kommer fra familiegården Barkholt, der ligger i Sønderjylland på Haderslev Næs med udsigt over Lillebælt. Her drives landbruget af ægteparret Nis-Jørn og Karen Diederichsen, der er 5. generation på gården.

Barkholt æg er helt særlige æg, da de har en karakteristisk dybgul blommefarve. Den ekstra gule blommefarve skyldes, at der i hønernes foder er tagetes og paprika, som er med til at give æggeblommerne en dejlig farve - året rundt.

Ønsker du æg med smukke gule blommer til morgen- eller brunchbordet, er Barkholt æg et oplagt valg.

Packshot af Barkholt bakker

Familiegården Barkholt

Barkholt er en mere end 150 år gammel familieejendom. Gården blev opført i 1872 af Nis-Jørns tipoldefar, Asmus Diederichsen. I mange år havde man æg til eget forbrug og betaling af købmandsregning, men i 1982 startede man op med skrabeægsproduktionen. Der havde man til en start 182 høner i alt.

I dag er det Karen og Nis-Jørn Diederichsen, som driver Barkholt. Parret er 5. generation på gården, og med fire børn, er 6. generation på gården sikret.

6. generation, sønnerne Jens og Niels, har etableret Barkholt Øko, der består af økologisk planteavl og er ligeledes ved at etablere en økologisk ægproduktion. 

Eget foder giver ekstra gule æggeblommer
På Barkholt er der en skrabeægsproduktion. Familien Diederichsen producerer selv over halvdelen af hønernes foder på gårdens egne marker - det er afgrøderne havre, hvede og raps, som de selv dyrker.

Familien sammensætter selv foderblandingen, hvor der blandt andet indgår naturligt farvestof fra tagetes, også kendt som fløjlsblomster, som er med til at give blommerne deres karakteristiske gule farve. 

Etagesystemer i stalden
Alle Barkholt-æg er lagt af skrabehøner, der færdes frit indenfor i stalde. Hønerne nyder godt af etagesystemer, der fremmer deres naturlige adfærd og giver bedre luftkvalitet i stalden. Alle hønerne har adgang til reder, siddepinde og strøelse.

Billede

Nis-Jørn Diederichsen, 5. generation på Barkholt.

 

 

 

 

 

Danske æg fra Sønderjylland med en god historie

Danske æg fra Sønderjylland

Barkholt æg er danske og produceres lokalt på gården ved Haderslev Næs

150 års historie

Barkholt er en familieejendom, som er mere end 150 år gammel. Nis-Jørn og Karen Diederichsen er 5. generation

Hjemmedyrket korn

Familien dyrker eget foder til hønerne

Ekstra gule blommer

Æg fra Barkholt har ekstra gule blommer grundet indhold af tagetes og paprika i hønsefoderet

Får frit i stalden

Barkholt har en skrabeægproduktion, hvor hønerne går frit i stalden

Eget opdræt

Barkholt har eget opdræt – det giver bedre dyrevelfærd og mindre miljøbelastning

Sådan bor Barkholts høner

Alle Barkholts 91.000 skrabehøner går frit indendørs i staldsystemer kaldet etage- eller voliereanlæg, der fremmer naturlig adfærd og giver bedre luftkvalitet i staldene. Der går maks. 6.000 høner i hver sektion. Hønerne kan bevæge sig frit rundt i hele systemet – også på gulvet, hvor de kan støv- og sandbade. Reder, siddepinde og drikkesteder er integreret i systemet og er frit tilgængelige. 

Der er ikke et krav om naturligt lys i stalden – blot at der er ’tilstrækkeligt’ lys. I staldene må der maksimalt være 9 høner pr. m2 nettoareal. Gulvet skal være dækket med strå, høvlspåner, sand eller tørv. 

Hvad betyder etagesystemer for hønernes trivsel?
Etagesystemer tilgodeser hønernes naturlige behov for at bevæge sig op og ned i løbet af en dag. 

Om morgenen umiddelbart efter at lyset er tændt er der mest aktivitet omkring rederne. Når æglægningen er færdig – sidst på formiddagen – stiger aktiviteten på gulvet, hvor hønerne støvbader og roder i strøelsen. I løbet af dagen, vil man kunne se høner, der sidder oppe i systemet på de integrerede siddepinde og hviler.

Alle høner har mulighed for at æde og drikke efter behov, idet der er foder og vand rundt i systemet. Inden lyset slukkes vil hønerne søge op i systemet (som de gør i naturen) og søge ly for natten.

Hvordan fungerer etagesystemet?

Går hønerne tæt i etagesystemer?
Da hønerne har fri mulighed for at bevæge sig rundt i hele anlægget, er der altid plads nok til, at den enkelte høne kan udfolde sin naturlige adfærd på et hvilket som helst tidspunkt. Hønerne er hele dagen fordelt i hele systemet – inkl. gulv, hvilket betyder, at der altid er rigelig plads til bevægelse.

Hvordan finder hønerne rundt i systemet?
Allerede i opdrætsperioden lærer dyrene at bevæge sig op og ned i stalden, hvilket betyder, at de ved indsætning i hønsehuset naturligt finder rundt i etagerne. Opdræt og produktion af æg i etagesystemer ligger tæt på hønens naturlige behov for at bevæge sig.

Hvorfor er ægproduktion i etagesystemer godt for miljøet?
Systemet er opbygget med gødningsbånd, der transporterer gødning ud af huset 1-2 gange om ugen. Ammoniakfordampningen bliver mindre og luftkvaliteten i stalden bedre. Hønerne trives derfor betydeligt bedre i disse systemer – ligesom et lavere ammoniakindhold er positivt for landmanden og for det omgivende miljø, idet kvælstoffet er bundet til gødningen i stedet for at fordampe fra staldens ventilation direkte ud i det fri. Det betyder, at gødningsværdien er bedre ved spredning på marken.

Følg Barkholt på de sociale medier