Økologisk ægproduktion

Et økologisk æg er lagt af høne, som året rundt kan gå frit ude og inde, og hvor der i produktionen tages hensyn til både dyrevelfærd og miljø.

Økologiske æg kommer fra økologiske høner. Økologiske høner adskiller sig fra andre produktionsformer grundet deres leveforhold og ved, at de får økologisk foder. Danske høner adskiller sig fra EU-høner ved, at de også er opdrættet økologisk.

Når kyllingen er blevet udruget, flyttes den til et økologisk opdræt. Økologisk opdræt har særlige regler for, at en hønnike skal have adgang til udearealer allerede, når den er er mellem 6-9-uger gammel. Om sommeren kan hønniken komme ud fra den er seks uger gammel. I vinterhalvåret fra den er ni uger gammel.

Når en hønnike er 16-18 uger gammel, flyttes den ud til producenten for at påbegynde æglægningen. Den begynder at lægge æg, når den er omkring 20 uger gammel. En høne lægger cirka 335-350 æg i sin levetid.

For økologisk ægproduktion er det et krav, at hønerne har adgang til udearealer (hønsegård) med mindst 70 % vegetation. Året rundt lukkes hønerne ud om formiddagen og kommer ind igen om aftenen, når solen går ned. I verandaen ved stalden får de grovfoder, der er med til at aktivere deres naturlige søgeadfærd.

I stalden drikker og spiser hønerne. De har adgang til siddepinde, som de sover på, samt adgang til reder hvor de kan lægge æg. Disse forhold er med til at skabe høj dyrevelfærd i den økologiske ægproduktion.

Dyrevelfærd i økologisk ægproduktion betyder:

  • Adgang til hønsegård, som består af mindst 70 % vegetation, hvor der er skygge og læ
  • Der er mindst 4 m2 udeareal pr. høne
  • Adgang til reder og siddepinde i stalden
  • Staldgulvet er dækket af halmstrå, høvlspåner, sand eller tørv
  • Der er vinduer i staldene, som giver naturligt dagslys
  • Der er maksimalt seks høner pr. m2 i stalden
  • En økologisk hønseflok må maksimalt bestå af 3000 høner
  • Hønerne fodres med økologisk foder
  • Danske myndigheder foretager inspektioner for at kontrollere, at forholdene er i orden

Hvad kendetegner det økologiske landbrug?  

Et økologisk landbrug skal virke i samspil med det omgivende miljø, så det påvirker omgivelserne mindst muligt og beskytter levesteder for vilde planter og dyr på bedste vis. Produktionen er udformet, således den tager hensyn til miljøet og dyrevelfærden hele vejen fra jord til bord.

På økologiske gårde er biodiversiteten højere end på konventionelle gårde. Der er et rigere plante, - insekt, - og dyreliv. Økologiske marker har flere vilde planter end de konventionelle marker, da økologiske marker ikke bliver sprøjtet. Der anvendes heller ikke kunstgødning, men kun naturlig gødning til markerne. Det har en positiv indvirkning på det omliggende økosystem, da mindre natur forurenes, og man undgår potentielle rester af kvælstof i grundvandet.

Endeligt har økologi stor betydning for forbrugerne. Køber man økologiske fødevarer, undgår man risiko for rester af sprøjtegifte i maden.

Problematikken ved økologi kan være, at der kan være flere skadedyr og plantesygdomme, som er svære at bekæmpe, da man ikke må anvende samme metoder som det konventionelle landbrug – eksempelvis sprøjtegift.

For økologisk produktion er forebyggelse af blandt andet plantens trivsel derfor en nødvendighed for at undgå plantesygdomme, ukrudt og skadedyr.

Du kan læse mere om den økologiske landbrugsform på Økologisk Landsforening og fordelene ved økologi på Miljø- og Fødevarestyrelsens hjemmeside.

De økologiske høners liv

-21 dage - æggene er blevet befrugtet
Æggene venter nu på at blive udruget.

Dag 0 - de daggamle kyllinger udruges
Leveres til opdræt hos en opdrætter.

Uge 6-9 - hønnikerne får adgang til udeareal
I sommerhalvåret vil hønnikerne blive lukket ud allerede fra, at de er seks uger gamle. Hvis det er vinter, venter man til, at de er ni uger gamle.


Uge 16-18 - hønniken leveres til ægproducenten
Hønnikerne lærer at tilpasse sig deres nye omgivelser, inden de starter æglægningen.

Uge 20 - hønerne begynder æglægningen
Hønerne lægger æg i stalden. For at hønerne kan lægge æg, skal de have tilstrækkeligt med foder. De får både foder og vand i stalden. Hønerne sover på siddespinde i stalden om natten. Om dagen har de økologiske høner - i hele æglægningsperioden - adgang til udearealer, hvor der skal være minimum 4 mareal pr. høne. Udearealet har minimum 70 % vegetation.

Uge 76 - hønerne er færdige
Hønerne bliver slagtet og anvendt som suppehøne eller andet kødprodukt.

En høne lægger i sin levetid omkring 335 æg. Det vil sige cirka seks æg ugenligt.

Billede af æg

Kend dit ØKO-æg

I Danmark har vi statskontrolleret økologi, som er din garanti for, at danske myndigheder har ført kontrol med den bedrift og/eller virksomhed, hvor det økologiske produkt kommer fra. Læs mere om Ø-mærket på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Du kan kende dit økologiske æg ved, at der altid vil være Ø-mærket på bakken, når du finder det i butikken. Koden på ægget hedder altid også 0DK + producentens CHR-nummer. Find din økologiske ægproducent