Gårdæg

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse 

Gårdæg er økologiske æg fra udvalgte danske gårde, som er under Dyrenes Beskyttelse mærkningsordningen. Landmændene har hønernes trivsel som deres førsteprioritet, og dyrevelfærd er for dem ikke et tilvalg – det er en selvfølge.

Mindre gårde
Gårdene, som er Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, har mindre besætninger. Der må på en Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse gård være op til 18.000 høner fordelt på seks flokke á maksimalt 3000 høner. Det betyder, at der går færre høner sammen, og de har god plads at boltre sig på.

Packshot af Gårdæg

 Gårdæg = høj dyrevelfærd blandt hønerne 

Økologiske æg - god plads inde som ude

 • Adgang til både stald og hønsegård året rundt
 • Hønsegården består af mindst 70 % vegetation og har skygge og læ
 • Adgang til reder og siddepinde i stalden
 • Staldgulvet er dækket af halmstrå, høvlspån, sand eller tørv
 • Der er vinduer i staldene, som giver naturligt dagslys
 • Hønernes fodres med økologisk foder og grovfoder
 • På udearealet skal der mindst være 4 m2 pr. høne
 • Der er maksimalt seks høner pr. m2 i stalden

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

 • Der må højst være 18.000 høner på bedriften - fordelt på 6 flokke á 3.000 høner
 • Høj dyrevelfærd, der følger de fem friheder.* For hønerne betyder det, at de:
  1. Har frihed til at kunne bevæge sig og udvise normal adfærd.
  2. Er fri af fysisk og psykisk overlast.
  3. Har fri adgang til foder og vand.
  4. Er fri af unødig smitte og anden overlast.
  5. Ikke skræmmes eller stresses unødigt.

 Danske økologiske æg fra udvalgte landmænd 

Gårdæg er Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Gårdæg er Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Økologiske

Gårdæg er økologiske æg

100 % danske og fra udvalgte gårde

Gårdæg er 100 % danske og produceret på udvalgte gårde i Danmark

Fra udvalgte landmænd med mindre gårde

Fra udvalgte landmænd med mindre gårde

Høj dyrevelfærd

Produceret med høj dyrevelfærd, bl.a. er der maks. 18.000 høner på én gård

 

 

 

 

 

 

 Den økologiske hønsegård 

Økologiske høner har året rundt adgang til udearealer (hønsegård). Størstedelen af udearealet skal være dækket af vegetation - minimum 70 % - således hønerne kan søge ly, hvis det er meget varmt, eller det regner.

Tilplantningen i hønsegården skal: 

 1. Skabe ly og læ ved regn og blæst
 2. Skabe skygge fra solen
 3. Beskæftige og aktivere - høner er nysgerrige dyr
 4. Skabe dækning mod rovfugle 
 5. Tilføre alternative fødeemner (planter tiltrækker insekter, orm osv. som hønerne elsker og kan bruge lang tid på at søge efter) 

Hønsegårdene hos de udvalgte landmænd skal være indrettet, så hønerne gennem de forskellige sæsoner har adgang til beplantning, der kan give ly og læ. Den naturrige hønsegård imødekommer desuden hønens naturlige adfærd og dens behov for at støvbade, boltre sig, baske med vingerne og hakke i jorden. 

 Hvad er det særlige 
 ved ’Anbefalet af 
 Dyrenes Beskyttelse’? 

Mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” findes på udvalgte fødevarer. Mærket anpriser æg, mælk og mejeriprodukter samt kød fra godkendte producenter af kvæg, svin, får, lam og fjerkræ. Det garanterer, at der er tale om produkter, som er produceret med høj dyrevelfærd.

Du kan læse mere om denne mærkningsordning på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside

Årlig kontrol er med til at sikre høj dyrevelfærd
Alle 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse' ægproducenter får et årligt kontrolbesøg fra en kontrollør fra Dyrenes Beskyttelse. Dette er for at sikre, at ægproducenten overholder alle krav, der er som producent under mærkningsordningen.

DB billede