Gårdæg

Vores Gårdæg bliver leveret af udvalgte danske landmænd, som driver en økologisk ægproduktion. Her har de hønernes trivsel som deres førsteprioritet, dyrevelfærd er for dem ikke et tilvalg – det er en selvfølge.
 
Økologiske høner har adgang til både inde- og udearealer, hvor de kommer ud under åben himmel og får luft under vingerne. I stalden bliver hønerne fodret med økologisk foder og grovfoder, som er godt for deres trivsel.
 

Mindre gårde
Alle gårdene, som leverer æg til DAVA Gårdæg, har mindre besætninger. Der må på gården være op til 18.000 høner fordelt på seks flokke á maksimalt 3000 høner. Det betyder, at der går færre høner sammen, og de har god plads at boltre sig på.

Packshot af Gårdæg

 Danske økologiske æg fra udvalgte landmænd 

Økologiske

Gårdæg er økologiske æg

100 % danske og fra udvalgte gårde

Gårdæg er 100 % danske æg

Fra udvalgte landmænd med mindre gårde

Fra udvalgte danske landmænd med mindre gårde

Høj dyrevelfærd

Produceret med høj dyrevelfærd

Højst 18.000 høner på én gård

Mød nogle af de landmænd, som leverer Gårdæg til dig

Alf Petersen

CHR-nr. 21.162

Alf Petersen er én af de producenter, som leverer æg til ’Gårdæg’. Måske har du fundet hans æg i bakken med koden 0DK21162 påtrykt?

Alf Petersen driver sin ægproduktion på Rubjerggaard, som ligger idyllisk i det bugtede landskab ved Vejle Ådal. Alf passer gården sammen med sin kone Dorte, og i deres fritid bruger de flittigt den smukke natur og skoven omkring dem til blandt andet jagt og orienteringsløb. 

Hønerne på gården kan også nyde en dagligdag i en naturrig hønsegård, hvor de får luft under vingerne, og hvor de har gode muligheder for at både være i græsset og f.eks. lede efter insekter, men også søge læ for sol og regn under træerne. I hønsegården er der også plantet æbletræer, som hønerne kan nyde nedfaldsfrugten fra.

Alf sørger for at selv dyrke en stor del af hønernes foder på de omkringliggende marker, og i hønsegården er blandt andet sået byg, havre, rajgræs, hvidkløver, honningurt og blodkløver. Afgrøderne er med til at sikre, at hønerne får en alsidig kost, som er godt for deres trivsel, men det fremmer også en flot naturlig blommefarve i ægget. 

Alf og Dorte tænker økologi med omtanke og bruger ikke energiressourcer til at lufte ud og varme stalden op. Stalden er naturligt ventileret og er bygget af naturmaterialer, der sikrer et godt indeklima og en god fjerdragt.

På gården har Alf og Dorte 6000 høner.

 Alf og hans kone Dorte 

 Lars Bredahl  

Lars Bredahl

CHR-nr. 31.890

Lars Bredahl er en af vores økologiske ægproducenter, hvis æg kan du kan finde i din Gårdæg bakke. 

Lars driver en økologisk ægproduktion i Arden, som han startede tilbage i 2000. Før det havde Lars lavet noget helt andet, han havde arbejdet med salg og ledelse, men en dag blev han og hans kone enige om, at de ønskede en mindre hektisk hverdag. 

Startskuddet til det nye liv kom en dag, da Lars var hjemme og besøge hans kusine i Nordjylland, som drev en økologisk ægproduktion. Her faldt Lars for hønerne, igen. For høner er nemlig ikke noget nyt for Lars, da han er født og opvokset på en slagtekyllingeejendom og flere af hans familiemedlemmer driver en økologisk ægproduktion. Det ligger til familien at arbejde med fjerkræ, så det lå nærmest indirekte i kortene, at Lars skulle drive et økologisk landbrug. 

For Lars er dyrevelfærd en vigtig del af økologien og en af årsagerne til, at han valgte den økologiske produktionsform. Han brænder for at passe hønerne og elsker at komme ud i stalden, og han er der hver dag. Her skal Lars se og høre, hvordan hønerne har det, og han skal mærke om æggene er gode. 

På sin gård har Lars 14.000 økologiske høner.

Aaltje & Arend Hingstman

CHR-nr. 40.514

Aaltje og Arend Hingstman er økologiske ægproducenter, som leverer æg til ’Gårdæg’. For dem er dyrevelfærd ikke et tilvalg, men selve grundlaget for deres bedrift.

Parret er oprindeligt fra Holland, men flyttede til Danmark i 2005 for at forfølge deres drøm om at blive mælkeproducenter. Grundet en ulykke valgte de i 2010 at blive økologiske ægproducenter i stedet. 

For Aaltje og Arend er dyrevelfærd et must, og de går meget op i dyrenes trivsel. Eksempelvis består en del af deres arbejde for god dyrevelfærd består blandt andet i at følge hønernes naturlige døgnrytme. Som Arend siger: ”Vores produktion kører på dyrenes præmisser. Hønerne har en 14-15 timers døgnrytme. Det betyder, at de i vinterhalvåret bliver vækket 6:30 og lukket ud kl. 9:00. Tilsvarende i sommerhalvåret bliver de vækket 7:30 og lukket ud kl. 10, så produktionen kører efter deres indre ur. Når de bliver lukket ud, lader vi dem gå ude til de selv vil ind i stalden igen, hvilket oftest er omkring solnedgang. Vi jager dem ikke ind.”

For parret er dyrevelfærd ikke en selvfølge – det kræver god forvaltning, og det går de meget op i. For dem er ’Gårdæg’ konceptet et kvalitetsstempel og en sikkerhed for, at forbrugerne kan vælge æg, der er produceret på mindre gårde med høj dyrevelfærd.  

Aaltje og Arend har i alt 12.000 høner på gården.

 Aalte, Arend og deres søn Jesse 

 Jakob Kjær 

Jakob Kjær

CHR-nr. 54.904

Jakob Kjær er en af vores dygtige økologiske ægproducenter, hvis æg kan være i din bakke, når du køber ’Gårdæg’.

Jakob Kjær driver gården Overgaard ved Hammerum i Herning med lidt hjælp fra hustruen Tina, som ellers arbejder som veterinærsygeplejerske. Jakob har stort fokus på økologi og dyrevelfærd i sin produktion. Helt særligt for hans produktion er, at han selv dyrker en del af foderet til hønerne, f.eks. grovfoderet.

Grovfoderet til dyrene består af byghelsæd, som er god beskæftigelse for hønsene, da de bruger tid på at finde kernerne. Strået lader de ligge, hvorefter det fungerer som strøelse i stalden.

Jakob og Tina går også meget op i bæredygtigt landbrug. Eksempelvis går hønsemøget fra produktionen videre til biogas, hvorefter det kommer tilbage som gylle til gården og kan anvendes på gårdens marker. Ligeledes har de en husstandsmølle, som bidrager med strøm til gården.

På gården har Jakob og Tina 12.000 høner.

Blakgården v/Janus Sølvsten

CHR-nr. 73.472

I den smukke Gudenådal, 10 km fra Silkeborg ligger Blakgården, som drives af Janus Sølvsten – en af de ægproducenter, hvis æg du blandt andet kan finde i din ’Gårdæg’ bakke. 

Janus Sølvsten er 2. generation på gården, og for ham er økologi en livsstil og et bevidst valg, da Janus mener, at vi skal passe på naturen og behandle dyrene så godt som muligt – og økologi er den bedste vej til dette. På gården har Janus derfor økologiske æglæggende høner, opdræt og økologiske slagtekyllinger, som nyder godt af Janus’ omtanke for både dyr og natur. 

Hønerne på Blakgården har adgang til en stor hønsegård med bl.a. frugttræer, hvor de kan nyde nedfaldsfrugten, men også søge skygge for solen og i læ i tilfælde af regn. I stalden får de økologisk fuldfoder, som Janus selv har dyrket, samt ensileret grønt græs, som er med til at stimulere og aktivere dyrene.

På Blakgården arbejdes der nemlig ud fra mantraet om, at en sund jord giver sunde planter, dyr og mennesker. Janus lægger mange kræfter i at passe godt på jorden ved at f.eks. så efterafgrøder udover den produktion af forskellige grøntsager, som gården har til en lokal kundekreds i området.

På Blakgården er der 6000 høner.

 Janus Sølvsten 

Hvad betyder det at drive økologisk ægproduktion?

 

 

 

 

 

 

 Den økologiske hønsegård 

Økologiske høner har året rundt adgang til udearealer (hønsegård). Størstedelen af udearealet skal være dækket af vegetation - minimum 70 % - således hønerne kan søge ly, hvis det er meget varmt, eller det regner.

Tilplantningen i hønsegården skal: 

 1. Skabe ly og læ ved regn og blæst
 2. Skabe skygge fra solen
 3. Beskæftige og aktivere - høner er nysgerrige dyr
 4. Skabe dækning mod rovfugle 
 5. Tilføre alternative fødeemner (planter tiltrækker insekter, orm osv. som hønerne elsker og kan bruge lang tid på at søge efter) 

Hønsegårdene hos de udvalgte landmænd skal være indrettet, så hønerne gennem de forskellige sæsoner har adgang til beplantning, der kan give ly og læ. Den naturrige hønsegård imødekommer desuden hønens naturlige adfærd og dens behov for at støvbade, boltre sig, baske med vingerne og hakke i jorden. 

 Økologiske æg 
 - god plads inde som ude 

 • Adgang til både stald og hønsegård
 • Hønsegården består af mindst 70 % vegetation og har skygge og læ
 • Adgang til reder og siddepinde i stalden
 • Staldgulvet er dækket af halmstrå, høvlspån, sand eller tørv
 • Der er vinduer i staldene, som giver naturligt dagslys
 • Hønernes fodres med økologisk foder og grovfoder
 • På udearealet skal der mindst være 4 m2 pr. høne
 • Der er maksimalt seks høner pr. m2 i stalden