Værdikæden ”Fra jord til bord” for ”Det Bæredygtige Æg"

Sådan arbejder vi med "Det bæredygtige æg"
DAVA Foods arbejder med bæredygtighed inden for flere områder i værdikæden: Lige fra kyllingen udruges, til den vokser op og lægger æg, gennem produktion og pakning, og til ægget ligger i køledisken. Vi arbejder i DAVA Foods med en bæredygtighedsstrategi, hvor vi forpligter os til kontinuerligt at arbejde med bæredygtighed og forbedre os. ”Det Bæredygtige Æg” taler derfor ind i FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling.

VÆRDIKÆDEN - SKRIDT FOR SKRIDT

BILLEDE: 1. Udrugning af æg

1. Udrugning af æg 
Den daggamle kylling bliver transporteret fra et rugeri til en økologisk opdrætsstald.

BILLEDE: HØNSEFØDDER

2. Økologisk og bæredygtigt opdræt fra kylling til høne
I den økologiske opdrætsstald går hønerne frit omkring i stalden, hvor de udlever deres naturlige adfærd. Om sommeren har hønerne adgang til udearealerne fra, at de er 6 uger gamle og om vinteren fra de er 9 uger gamle.  De økologiske høns har 1 m2 pr. høne i hønsegården, får økologisk foder, lige som hønerne har adgang til grovfoder, der virker stimulerende for dem. Hønsegården, som er beplantet med træer, giver hønnikerne en god beskyttelse, hvor de ved deres skraben efter insekter i jorden får lov at udleve deres naturlige adfærd. Når hønnikerne er 16-18 uger gamle transporteres de til en økologisk hønsestald.

BILLEDE: 2. Økologisk opdræt
BILLEDE: HØNSEFØDDER
BILLEDE: 3. Hønen lægger økologiske æg

3. Hønen lægger økologiske æg
I den økologiske hønsestald går hønerne frit omkring med adgang til ude- og inde arealer, lige som de fortsat spiser økologisk foder og tildeles grovfoder. Grovfoderet kommer fra egne økologiske marker og en andel af kornet til hønsefodret kommer fra landmandens egne marker. Den økologiske høne lægger omtrent 335 æg i sin levetid. Efter et godt liv slagtes hønerne og anvendes til salg i detailhandlen, foodservice og industri. Biodiversiteten i hønsegården er høj fordi landmanden ikke bruger sprøjtegifte, til gavn for dyr og insekter. Gødningen fra de økologiske høner indgår i gårdens gødningsforsyning af marker samt til biogas. 

Landmanden oplever i hele perioden en tilfredshed med at passe sine høner og producere æg, når det er godt for både dyrene, miljøet, forbrugerne og ham selv. Producenterne af ”Det Bæredygtige Æg” bliver nøje udvalgt på baggrund af den internationalt anerkendte RISE analysemodel, som vurderer producenterne på 10 områder i forhold til bæredygtighed. Producenterne skal her vurderes højt i analysen for at kunne levere æg til konceptet ’Det bæredygtige æg’.

De økologiske æg transporteres med lastbil, med biokørsel, til DAVA Foods fabrik og pakkeri.

BILLEDE: HØNSEFØDDER

4. Produktion & pakning
Når æggene ankommer til DAVA Foods' pakkeri, er der en lang række områder, som vi arbejder med, for at sikre så bæredygtig en proces som muligt. Det er her vigtigt at nævne, at bæredygtighed er en kontinuerlig proces, der handler om den udvikling og forbedring man løbende kan opnå.

Produktionen og pakkeriet arbejder systematisk med opgørelser over forbruget af varme, el og vand. Forbruget er siden 2017 blevet kortlagt, og der arbejdes efter både kortsigtede og langsigtede forbedringer:

BILLEDE: 4. Produktion og pakning

Madspild

 • Madspildet (reduktion af ressourcetab af fødevarer) skal reduceres med 20 % fra 2019 til 2020
 • Madspildet (reduktion af ressourcetab af fødevarer) skal være reduceret med 50 % i 2025

Spildevand

 • Reduktion af organisk materiale i spildevand fra 2019 til 2020
 • Der arbejdes med løbende forbedringer i henhold til ISO14001

Vandforbrug

 • Optimering af vandspild fra 2019 til 2020
 • Der arbejdes med løbende forbedringer i henhold til ISO14001

Affaldsneutral

 • DAVA Foods har besluttet sig for at være affaldsneutrale i 2021, hvilket betyder, at alt materiale, der opfattes som affald bliver sorteret og sendt til genanvendelse.

ISO 14001 certificering

 • DAVA Foods er ISO 14001-certificeret og arbejder konstruktivt med de fastsatte miljømål.

Grøn rapportering

 • DAVA Foods arbejder med udviklingen af en grøn rapportering til at følge målene og fremdriften i forhold til bæredygtighed.

Emballage

 • DAVA Foods anvender pulpbakker til at emballere ”Det Bæredygtige Æg”, der er biologisk nedbrydelige og produceret af 100% genanvendelige fibre. Træfibrene kommer fra FSC skove.

Bæredygtighedsstrategi

 • DAVA Foods har udarbejdet en bæredygtighedsstrategi, der fastlægger en langsigtet udvikling mod en endnu mere bæredygtig værdikæde, som er godt for dyrene, miljøet og forbrugerne.

FN's verdensmål

 • DAVA Foods' bæredygtighedsstrategi indbefatter, at man vil levere resultater i forhold til FN’s verdensmål
BILLEDE: HØNSEFØDDER
BILLEDE: 5. Ægget ender i supermarkedet og i indkøbskurven hos forbrugerne

5. Ægget ender i supermarkedet og i indkøbskurven hos forbrugerne
”De Bæredygtige Æg” fra DAVA Foods er nu tilgængelige for de danske forbrugere.