SOLSIKKE ÆG

Godt for dig, de vilde dyr og regnskoven

Det stigende fokus på en mere bæredygtig fødevareproduktion gør, at vi i DAVA Foods med 'Solsikke Æg' arbejder for at bevare regnskoven og dets vilde dyreliv, samt passe på lokalbefolkningen, i Sydamerika. Det gør vi ved at anvende anden foderkilde til de af vores frilandshøner, der leverer æg til 'Solsikke Æg'. 

’Solsikke Æg’ er frilandsæg, hvor hønerne ikke er blevet fodret med sydamerikansk soja. Det betyder, at vi har valgt at erstatte indholdet af soja i hønernes foder med blandt andet solsikkeskrå. 

Solsikke dyrkes på marker i Europa ved Sortehavet under forsvarlige forhold uden skovrydning og brug af GMO i produktionen. Vi begrænser importen af soja fra Sydamerika og rydning af regnskoven, hvilket har stor betydning for miljøet.


'Solsikke Æg' er produceret med omtanke for hvad, der er godt for dig som forbruger, den sydamerikanske regnskov og dets mangfoldige dyre- og planteliv.
Packshot af Solsikke Æg

'Solsikke Æg' er helt specielle

Ingen soja

Ingen soja fra Sydamerika

GMO-fri

GMO-fri

Ingen regnskovsfældning

Bevarer regnskoven og undgår skovrydning

Vildt dyreliv

Bevarer regnskovens vilde og mangfoldige dyre- og planteliv

Solsikkefrø

Frilandshønerne fodres med solsikke

Godt forbrugerne

Forbrugere kan spise 'Solsikke Æg' med god samvittighed

Korte facts om 'Solsikke Æg'

Ingen soja

  • 'Solsikke Æg' er frilandsæg fra høner, som ikke har fået sydamerikansk konventionel soja i deres foder. 
  • Ingen soja betyder mindre skovrydning i Sydamerikas regnskov. 
  • Minimering af skovrydning påvirker både biodiversitet, herunder dyre- og planteliv, samt miljøet. Fældning af regnskov er negativt i forhold til CO2-optag. 

Ansvarlig produktion

 

Solsikke

  • Dyrkes i Europa ved Sortehavet.
  • Er dyrket uden brug af GMO, som kan have negative konsekvenser for både mennesker og miljø.
  • Godt for frilandshønerne at spise, da solsikke har et højt indhold af protein.

 

Hvorfor vælger vi at fodre med solsikke?

 Hvorfor fodre med 
 solsikke? 

 

 

 

 

 

Solsikke er godt for frilandshønerne at spise, da disse har et højt indhold af protein. Foder med højt proteinindhold bidrager til hønernes trivsel og til, at de bliver godt mætte og får de rette næringsstoffer, så de kan lægge æg.

Solsikkefrø dyrkes konventionelt i Europa omkring Sortehavet under forsvarlige forhold og helt uden brug af GMO, som ellers er meget almindeligt i konventionel sojaproduktion fra Sydamerika.

Solsikkefrøene transporteres sidenhen videre til en fabrik, som presser solsikkefrøkernerne, så olien udskilles. Tilbage er solsikkeskråen, som anvendes til dyrefoder.

Solsikkeskråene bliver transporteret til Danmark for at indgå i dyrenes foderblanding. Det sparer meget transport, da konventionel soja transporteres fra Latinamerika. 

 

I Danmark anvendes soja i høj grad som dyrefoder i både konventionelle og økologiske landbrug. Det skyldes, at soja har god ernæringsmæssig værdi for dyrene. Eksempelvis har soja et højt indhold af protein og er billigt i indkøb, som bidrager til, at landmandens omkostning til foder og udbytte økonomisk hænger sammen.

Desværre har produktionen af konventionel soja nogle negative konsekvenser for miljøet. I Latinamerika, særligt Argentina og Brasilien, belaster man miljøet ved at rydde regnskov for at få mere landbrugsjord, og der anvendes mange sprøjtegifte, samt GMO, i produktionen. Det er blandt andet med til at ødelægge biodiversiteten, da det fordriver det vilde dyre- og planteliv, men det påvirker det ligeledes negativt i forhold til global opvarmning. Det skyldes, at regnskov optager meget CO2, og når den fældes, bliver CO2-optaget mindre.

Vi anerkender, at vi i DAVA Foods ikke er perfekte. Vi udvikler os - æg for æg - mod en mere miljøvenlig og bæredygtig retning. 'Solsikke Æg' er et skridt på vejen. Du kan læse mere om vores initiativer under vores bæredygtighedsstrategi

 Hvordan er 'Solsikke Æg' 
 regnskovsvenlige