Bæredygtighed kan måles hos hver enkelt landbrug 

Med 'Det bæredygtige æg' sætter DAVA Foods fokus på bæredygtighed og bæredygtig udvikling. For at vi kan stå inde for vores produkt og dokumentere producenternes bæredygtige udvikling, arbejder vi med den internationalt anerkendte analysemodel RISE (Response-Inducing Sustainability Evaluation). 
 
I analysemodellen fokuseres der på konkrete forslag til forbedringer indenfor 10 områder på landmandens bedrift:
 
1. Jord
2. Dyrehold
3. Næringsstoffer
4. Vand
5. Energi og klima
6. Biodiversitet
7. Arbejdsforhold
8. Livskvalitet
9. Økonomi
10. Driftsledelse
 

Der gives et godt billede af, hvor godt det går med bæredygtigheden, og hvor der er plads til forbedring. På baggrund af de 10 områder bliver hvert punkt vurderet på en pointskala fra 1-100, som placerer bæredygtigheden som lav, medium eller god.

I DAVA Foods vil vi til Det Bæredygtige Æg kun anvende bedrifter, som har en høj score.

Bæredygtighedsmålingen kan dels sammenlignes med andre landbrug, men vil også blive anvendt som sammenligningsgrundlag for at vurdere bedriftens udvikling ved næste analyse. Den bæredygtige udvikling kan derfor følges og dokumenteres, så man kan arbejde hen mod løbende forbedringer på målepunkterne for bæredygtighed.

Bæredygtighed handler om en kontinuerlig udvikling, hvor forbedringerne løbende bygges oven på det eksisterende fundament.

*RISE er oprindeligt en schweizisk bæredygtighedsanalysemodel. I Danmark er det rådgivningsvirksomheden SEGES, som står for at udføre bæredygtighedsanalyserne.

RISE-analysens ti måleparametre

RISE-analysen er en kvalitativ analyse, som foretages direkte ude ved den enkelte landmand. Ved hjælp af landmandens svar på spørgsmål om hans bedrift, måles bæredygtigheden ud fra 50 forskellige indikatorer fordelt på de ti parametre, der er nævnt ovenstående. 

Resultatet tegnes ind i et 'edderkoppespind' som vist til højre, hvor de ti parametre er indikeret yderst. Hvis et resultat ligger indenfor det røde felt, er. Som helhed: Jo tættere på 100 ved yderkanten, resultaterne er, jo mere bæredygtig er bedriften.

Farvernes betydning i edderkoppespindet:

  • Grøn = Scoren er over middel 
  • Gul = Scoren er middel 
  • Rød = Scoren er under middel

Da resultaterne kan påvirke hinanden, vil det være umuligt for en enkelt bedrift at opnå scoren 100 i hver kategori. 

RISE model