Klimaindsats

Officielt FN-mål: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. 

Mål-billede - 1/4 bredde

HVORFOR VERDENSMÅL 13?

Den danske regerings udspil ”Sammen om en grønnere fremtid” er med fokus på, at Danmark i 2050 skal være et klimaneutralt land, herunder med fokus på landbruget. Regeringen vil etablere et partnerskab med landbruget, der skal sigte efter fortsat at udvikle et klimavenligt dansk landbrug i verdensklasse.*
 
Landbrug & Fødevarer arbejder mod et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. 
 

VI VIL 

Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. DAVA Foods vil – i tæt partnerskab med resten af Danmark og i overensstemmelse med FN’s verdensmål – vise verden, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion.**
 
* Læs 'Sammen om en grønnere fremtid' udspillet: regeringen.dk
** Læs Landbrug & Fødevarers officielle vision for 'Et klimaneutralt fødeerhverv i 2050': lf.dk

MÅL

  • Brancheorganisationen Danske Æg er CO2-neutral i 2050

  • DAVA Foods er CO2-neutral i senest 2050