Hvad er bæredygtighed? 

Bæredygtighed er et bredt defineret begreb og tillagt mange forskellige betydninger. I fødevarebranchen associeres bæredygtighed ofte med biodiversitet og økologisk produktion, men dette er ikke alene dækkende for begrebet. Således indeholder bæredygtighed også elementer som klima, ressourceeffektivitet, arealanvendelse, energiforbrug m.m.

Bæredygtighed har også et socialt aspekt, hvori det ligger, at de mennesker, der arbejder med et givent produkt blandt andet har gode arbejdsforhold og livsvilkår. Den helt store udfordring er, at det ikke altid er muligt at være bæredygtig på alle dimensioner på samme tid. Bæredygtighed er komplekst – og ikke med en endegyldig sandhed – og skal ses som en balance, hvor helheden er i fokus, og resultatet afhænger af, hvad man kigger på.

Bæredygtighedsfigur

Vores definition af bæredygtighed 

”Et æg er bæredygtigt, når det er miljøvenligt produceret, dyrevelfærden blandt hønerne er høj, landmanden har gode livsvilkår, og ægget er godt, sikkert og naturligt for mennesker at spise”. 
 
DAVA Foods
Ud fra vores definition af bæredygtighed har vi lavet modellen til venstre som viser samspillet mellem miljøvenlighed, dyrevelfærd, landmandens livsvilkår og produktets betydning for forbrugeren. 
 

 

ØKOLOGI OG DYREVELFÆRD ER EN CENTRAL DEL AF ”DET BÆREDYGTIGE ÆG”

Det bæredygtige æg er et økologisk æg der er produceret hos en landmand, hvor der sættes fokus på, at produktionen foregår under bæredygtige forhold, der tilgodeser dyrevelfærd, miljø og forbrugere på lige fod. Det betyder for miljøet ingen sprøjtemidler, hvilket giver et mere mangfoldigt insekt- og dyreliv samt en større biodiversitet. For landmanden betyder det arbejdsglæde og gode livsvilkår, samt et kontinuerligt arbejde på at skabe en mere bæredygtig udvikling. Læs mere om økologisk ægproduktion.

Billede

Billedets ophavsret: Økologisk Landsforening