Det bæredygtige æg

DAVA Foods tager økologien til et nyt niveau

Det stigende fokus på bæredygtighed i fødevareproduktionen og efterspørgslen efter rene og naturlige fødevarer gør, at vi i DAVA Foods tager det økologiske æg til et nyt niveau med Det Bæredygtige Æg.
 
DAVA Foods stiller de højeste krav til bæredygtighed. Vi har fokus på alle led i værdikæden fra den daggamle kylling til ægget i supermarkedet. Bæredygtighed og økologi er en integreret del af DAVA Foods' strategi.
 
Det Bæredygtige Æg er produceret med omtanke for hvad, der er godt for dig som forbruger, miljøet, dyrene og landmanden.
Billede af det bæredygtige æg

Det bæredygtige æg er helt specielt

Bistader

Bistader på gården

Naturbælter

Naturbælter, som fremmer biodiversitet

Eget foder

30-40 % af hønernes foder er dyrket på egne marker eller omliggende marker

Grovfoder

100 % grovfoder fra egne marker

Grøn energi

Grøn energi

Stærkt fagligt fundament

Stærkt fagligt fundament: Økologi, RISE og ISO 14001

Korte facts om Det bæredygtige æg

Biodiversitet

 • Landmændene har naturbælter med vilde planter og blomster på bedriften, som giver gode vilkår for det vilde insekt- og dyreliv.
 • På gårdene er bistader, som bidrager til et godt miljø for dyr og planter.
 • Der er minimum 5-6 forskellige afgrøder på bedriften.

 

Hønernes levevilkår

 • Økologiske høner har året rundt adgang til udearealer med mindst 70 % beplantning, hvor de kan udleve deres naturlige adfærd.
 • 30-40 % af hønernes foder er dyrket på egne marker eller omliggende marker. 
 • 100 % af grovfoderet kommer fra landmandens egne marker, som støtter hønernes naturlige adfærd og behov. 

 

Produktion

 • Landmanden anvender grøn energi i sin daglige drift.
 • Grundet den rene økologiske produktion oplever landmanden glæde og livskvalitet ved at se hønerne trives og passe på det omkringliggende miljø.
 • På DAVA Foods' faciliteter pakkes æggene i bionedbrydelige æggebakker.
 • På landmandens marker er der høj biodiversitet grundet den økologiske produktionsform, hvor der ikke anvendes sprøjtegifte.

Stærkt fagligt fundament

 • DAVA Foods er ISO 14001 certificeret og arbejder aktivt med miljøledelse - se vores certifikat.
 • Landmændenes bedrifter er blevet vurderet højt i forhold til bæredygtighed igennem den internationalt anerkendte RISE-analyse.
 • 'Det bæredygtige æg' bærer det røde Ø-mærke og lever op til kravene for økologisk produktion.

 

Læs mere om 'Det Bæredygtige Æg'

 Hvad er bæredygtighed? 

 

 

 

 

 

 

 Bæredygtighed kan måles på 
 det enkelte landbrug
 

 

 

 

 

 

 Værdikæden ”Fra jord til bord” 
 for ”Det Bæredygtige Æg”
 

 

 

 

 

 

 Bæredygtighed i fremtiden