Bæredygtighed

Hos DAVA Foods ønsker vi at handle ansvarligt for det miljø, vi arbejder i og overfor de mennesker vi arbejder med - lokalt såvel som globalt. 
 
Vi arbejder aktivt med FN's 17 verdensmål i vores dagligdag og gennem hele værdikæden - lige fra landmanden til det færdige produkt i køledisken. 

 

DAVA Foods fokuserer på følgende mål

DAVA Foods arbejder for mere sundhed til alle forbrugere. 

Vi sponsorerer et før-skole projekt i Moshi, Tanzania.

Vi arbejder kontinuerligt for at optimere vores maskineri og udstyr.

Mindre madspild og mål om genanvendelig emballage. 

Vi arbejder frem imod 0 % CO2-udledning i vores produktion.

Øget fokus på økologisk ægproduktion og frilandsproduktion. 

Billede

GØR ÆGGET BÆREDYGTIGT

"Er det muligt at gøre det miljøvenlige æg endnu mere miljøvenligt? "JA" er det korte svar. Vi er Skandinaviens største leverandør af friske skalæg, og vi arbejder dagligt for at gøre vores produktion endnu mere ansvarlig og bæredygtig. Vi bidrager til FN's 17 verdensmål, fordi vi kan og vil!" 
 
- Ivan Noes, adm. direktør

17 MÅL TIL AT ÆNDRE VORES VERDEN

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater

Billede