Ansvarligt forbrug og produktion

Officielt FN-mål: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Mål-billede - 1/4 bredde

HVORFOR VERDENSMÅL 12?

Ægs CO2-aftryk er lavt sammenlignet med andre animalske proteinkilder. Derfor arbejder DAVA Foods kontinuerligt for at reducere æggets miljøaftryk fra jord.
 

VI VIL

  • DAVA Foods arbejder hen imod kun at bruge genanvendelig og bæredygtig emballage med udgangspunkt i den cirkulære økonomi
  • DAVA Foods ønsker 'zero waste' - at være affaldsfri. Det betyder, at alle ressourcer skal sorteres og genbruges, genanvendes eller anvendes til alternativ energi.
  • DAVA Foods vil minimere madspild i hele værdikæden med, blandt andet, optimering af vores procesudstyr og minimere brækage under transport.
  • DAVA Foods vil reducere vand- og energiforbruget pr. producerede enhed.

MÅL

  • DAVA Foods har reduceret sit madspild med 50 % før 2030
  • DAVA Foods arbejder hen imod at kun bruge genanvendelig emballage i 2030
  • Vand og energi er reduceret med 30 % i 2025 pr. producerede enhed