Æg og miljø

Æg er blandt de animalske fødevarer, som har det laveste CO2-aftryk i produktionen: Nemlig kun 1,51 kg CO2e* pr. kg æg, der produceres. Det gør æg til et af de mere miljøvenlige valg, når man taler om animalske fødevarer. 

Æg har blandt andet et lavt klimaaftryk grundet dets foder omsætningsrate (= feed conversion rate, FRC) er høj. Dette betyder, at hønerne effektivt konverterer deres foder til æg.

CO2e-aftrykket er blevet målt af et uvildigt konsulenthus, Blonk Consultants. Rapporten blev udarbejdet for Danske Æg brancheorganisationen, som DAVA Foods er en del af.

Hvem er Blonk Consultants?
Hollandske Blonk Consultants er et førende konsulenthus, som har specialiseret sig i fødevareproduktion og bæredygtighed. Analysen er baseret på den anerkendte metode screening-LCA (livscyklusvurdering eller Life Cycle Assessment), som er en af de mest anvendte metoder til at vurdere fødevarers klima- og miljøpåvirkning.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om æg og klimaaftryk eller eventuelt læse rapporten udarbejdet af Blonk Consultants, kan du finde al viden på Danske Ægs hjemmeside.

*Klimapåvirkningen for danske æg er fraregnet arealanvendelse. Betegnelsen CO2e dækker over, at CO2 ikke er den eneste drivhusgas ved fødevareproduktion, og at analysen derfor også inddrager og omregner de andre drivhusgasser.

Billede

DAVA Foods og det klimasmarte æg 

Hos DAVA Foods arbejder vi hen imod at få et klimaneutralt æg. Læs mere om vores bæredygtige mål for æg.